zurück

Prokop, Monika


Title Start City District Status
Deutsch A1.2 Intensivkurs - Intensive Course20 Unterrichtseinheiten/Woche - 20 teaching units per week Mon 18.07.2022 09:00 hrs Gasteig
Integrationskurs Kurstyp 1 (A1.3)Neuanmeldung ab 17.10.2022 Mon 07.11.2022 14:00 hrs Einstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 (A2.1)Neuanmeldung ab 28.11.2002 Mon 12.12.2022 14:00 hrs Einstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 (A 2.2)Neuanmeldung ab 21.2.2022 Mon 07.03.2022 14:00 hrs Einstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 (A1.3)Neuanmeldung ab dem 4.4.2022 Mon 25.04.2022 17:45 hrs Einstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 (B1.1)Neuanmeldung ab dem 4.4.2022 Mon 25.04.2022 13:30 hrs Einstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 (A1.1)Neuanmeldung ab dem 30.5.2022 Mon 11.07.2022 13:30 hrs Einstein 28
Deutsch A2.1 StandardkursVormittag - Anmeldung ab 1.9. Mon 12.09.2022 09:00 hrs Einstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 (B1.1)Neuanmeldung ab 17.10.2022 Mon 07.11.2022 18:00 hrs Einstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 (A1.2)Neuanmeldung ab 14.2.2022 Mon 28.02.2022 17:45 hrs Einstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 (A2.1)Neuanmeldung ab dem 7.6.2022 Mon 27.06.2022 17:45 hrs Einstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 (A1.1)Neuanmeldung ab 10.8.2020 Mon 19.12.2022 18:00 hrs Einstein 28
Deutsch A2.2 StandardkursVormittag - Anmeldung ab 27.10. Mon 07.11.2022 09:00 hrs Einstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 (A1.2)Neuanmeldung ab 8.8.2022 Thu 22.09.2022 14:00 hrs Einstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 (A2.2)Neuanmeldung ab 17.1.2022 Mon 30.01.2023 14:00 hrs Einstein 28
Deutsch B1.1 StandardkursVormittag - Anmeldung ab 15.12. Mon 16.01.2023 09:00 hrs Einstein 28
Orientierungskurs Kurstyp 1 Mon 23.05.2022 14:00 hrs Einstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 (A2.2)Neuanmeldung ab 8.8.2022 Mon 19.09.2022 18:00 hrs Einstein 28
  • Places available
  • Limited places available
  • Course is full, waiting list available
  • Course no longer available