zurück

Kang, Chien-Ping


Title Start City District Status
Integrationskurs Kurstyp 2 (A 2.2)Neuanmeldung ab 02.09.2019Thu 19.09.2019 09:15 hrsHasenbergl
Integrationskurs für Jugendliche (A 1.1)Neuanmeldung ab 05.08.2019Mon 16.09.2019 09:15 hrsEinstein 28
Integrationskurs für Jugendliche (A 1.3)Neuanmeldung ab 05.08.2019Mon 16.09.2019 14:00 hrsEinstein 28
Integrationskurs Kurstyp 2 (A 2.1)Neuanmeldung ab 14.10.2019Mon 04.11.2019 09:15 hrsInnenstadt
Integrationskurs Kurstyp 2 (A 2.1)Neuanmeldung ab 02.09.2019Thu 19.09.2019 09:15 hrsInnenstadt
Integrationskurs Kurstyp 1 (A 3.1)Neuanmeldung ab 14.10.2019Mon 04.11.2019 09:15 hrsEinstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 (A 1.2)Neuanmeldung ab 02.09.2019Thu 19.09.2019 09:15 hrsEinstein 28
Integrationskurs Kurstyp 2 (B 1.2)Neuanmeldung ab 02.12.2019Mon 16.12.2019 17:45 hrsInnenstadt
Integrationskurs Kurstyp 1 ( A 1.3)Neuanmeldung ab 02.09.2019Thu 19.09.2019 14:00 hrsEinstein 28
Integrationskurs Kurstyp 2 (B 1.1)Neuanmeldung ab 14.10.2019Mon 04.11.2019 17:45 hrsInnenstadt
Integrationskurs Kurstyp 2 (A 2.2)Neuanmeldung ab 02.09.2019Mon 16.09.2019 17:45 hrsInnenstadt
  • Places available
  • Limited places available
  • Course is full, waiting list available
  • Course no longer available