zurück

Koch, Ljiljana


Title Start City District Status
Integrationskurs Kurstyp 1 (A 2.1)Neuanmeldung ab 14.10.2019Mon 04.11.2019 14:00 hrsEinstein 28
Orientierungskurs Kurstyp 1Mon 24.06.2019 14:00 hrsEinstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 (A 2.2)Neuanmeldung ab 15.2.2019Mon 04.03.2019 09:15 hrsEinstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 (A 2.2)Neuanmeldung ab 15.2.2019Mon 04.03.2019 14:00 hrsEinstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 (A 1.3)Neuanmeldung ab 14.10.2019Mon 04.11.2019 09:15 hrsEinstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 (A 3.1)Neuanmeldung ab 13.01.2020Wed 29.01.2020 14:00 hrsEinstein 28
Orientierungskurs Kurstyp 1Tue 09.04.2019 14:00 hrsEinstein 28
Orientierungskurs Kurstyp 1Mon 24.06.2019 09:00 hrsEinstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 (A 1.2)Neuanmeldung ab 02.09.2019Thu 19.09.2019 09:15 hrsEinstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 (A 1.1)Neuanmeldung ab 17.6.2019Mon 22.07.2019 13:30 hrsEinstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 (A 1.2)Neuanmeldung ab 8.7.2019Mon 22.07.2019 13:30 hrsEinstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 ( A 1.3)Neuanmeldung ab 02.09.2019Thu 19.09.2019 14:00 hrsEinstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 ( A 2.1)Neuanmeldung ab 25.11.2019Mon 09.12.2019 09:15 hrsEinstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 (A 2.2)Neuanmeldung ab 13.01.2020Wed 29.01.2020 09:15 hrsEinstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 (A 2.3)Neuanmeldung ab 15.2.2019Mon 04.03.2019 14:00 hrsEinstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 (B 1.1)Neuanmeldung ab 26.3.2019Tue 09.04.2019 09:15 hrsEinstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 ( A 1.1)Neuanmeldung ab 23.4.2019Mon 03.06.2019 14:00 hrsEinstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 (A 1.1)Neuanmeldung ab 17.6.2019Mon 22.07.2019 09:00 hrsEinstein 28
Integrationskurs Kurstyp 1 ( A 2.2)Neuanmeldung ab 25.11.2019Mon 09.12.2019 14:00 hrsEinstein 28
  • Places available
  • Limited places available
  • Course is full, waiting list available
  • Course no longer available