zurück

Zarnoch, Hanna


Title Start City District Status
Orientierungskurse Kurstyp 2Thu 17.09.2020 14:00 hrsInnenstadt
Integrationskurs Kurstyp 2 (A 2.1)Neuanmeldung ab 22.6.2020Tue 02.02.2021 14:00 hrsInnenstadt
Integrationskurs Kurstyp 2 (B 1.1)Neuanmeldung ab 22.6.2020Thu 17.09.2020 09:15 hrsInnenstadt
Integrationskurs Kurstyp 2 (A 1.1)Neuanmeldung ab 26.5.2020Tue 02.02.2021 09:15 hrsInnenstadt
Integrationskurs Kurstyp 2 (A 1.2)Neuanmeldung ab 11.5.2020Tue 08.12.2020 14:00 hrsInnenstadt
Integrationskurs Kurstyp 2 (A 2.1)Neuanmeldung ab 1.2.2020Mon 17.02.2020 17:45 hrsInnenstadt
Integrationskurs Kurstyp 2 (A 1.2)Neuanmeldung ab 14.10.2019Mon 08.03.2021 09:15 hrsInnenstadt
Integrationskurs Kurstyp 2 (A 1.1)Neuanmeldung ab 9.3.2020Mon 26.10.2020 14:00 hrsInnenstadt
Integrationskurs Kurstyp 2 (B 1.1)Neuanmeldung ab 27.5.2020Mon 14.09.2020 17:45 hrsEinstein 28
Integrationskurs Kurstyp 2 (A 1.1)Neuanmeldung ab 14.02.2018Mon 26.10.2020 17:45 hrsEinstein 28
Integrationskurs Kurstyp 2 (A 1.1)Neuanmeldung ab 14.02.2018Mon 11.01.2021 17:45 hrsEinstein 28
Integrationskurs Kurstyp 2 (A 2.2)Neuanmeldung ab 20.2.2020Mon 09.03.2020 13:30 hrsInnenstadt
Integrationskurs Kurstyp 2 (A 1.2)Neuanmeldung ab 20.2.2020Mon 09.03.2020 09:00 hrsInnenstadt
Integrationskurs Kurstyp 2 (A 1.1)Neuanmeldung ab 14.02.2018Mon 26.10.2020 09:15 hrsInnenstadt
Integrationskurs Kurstyp 2 (A 1.1)Neuanmeldung ab 14.02.2018Tue 08.12.2020 09:15 hrsInnenstadt
  • Places available
  • Limited places available
  • Course is full, waiting list available
  • Course no longer available