zurück

Schmeller, Heidemarie


Title Start City District Status
Integrationskurs Kurstyp 3 (A2-B1)Neuanmeldung ab 20.05.2019Wed 05.06.2019 17:45 hrsInnenstadt
Orientierungskurs Kurstyp 2Mon 24.06.2019 09:00 hrsInnenstadt
Integrationskurs Kurstyp 2 (B 1.2)Neuanmeldung ab 26.03.2019Tue 09.04.2019 09:15 hrsInnenstadt
Integrationskurs Kurstyp 2 (A 2.1)Neuanmeldung ab 14.10.2019Mon 04.11.2019 09:15 hrsInnenstadt
Integrationskurs Kurstyp 2 (B 1.1)Neuanmeldung ab 13.01.2020Wed 29.01.2020 09:15 hrsInnenstadt
Integrationskurs Kurstyp 2 (A 1.2)Neuanmeldung ab 02.09.2019Thu 19.09.2019 09:15 hrsInnenstadt
Integrationskurs Kurstyp 3 (B1)Neuanmeldung ab 05.08.2019Mon 16.09.2019 17:45 hrsInnenstadt
Integrationskurs Kurstyp 3 (A1-A2)Neuanmeldung ab 20.03.2019Wed 03.04.2019 17:45 hrsInnenstadt
Integrationskurs Kurstyp 2 (B 1.1)Neuanmeldung ab 18.02.2019Mon 04.03.2019 09:15 hrsInnenstadt
Integrationskurs Kurstyp 3 (A1)Neuanmeldung ab 07.01.2019Mon 11.02.2019 17:45 hrsInnenstadt
Integrationskurs Kurstyp 2 (A 1.1)Neuanmeldung ab 17.06.2019Mon 22.07.2019 09:00 hrsInnenstadt
Integrationskurs Kurstyp 2 (A 2.2)Neuanmeldung ab 25.11.2019Mon 09.12.2019 09:15 hrsInnenstadt
Integrationskurs Kurstyp 3 (A1)Neuanmeldung ab 04.11.2019Mon 16.12.2019 17:45 hrsInnenstadt
Orientierungskurs Kurstyp 3Mon 04.11.2019 17:45 hrsInnenstadt
  • Places available
  • Limited places available
  • Course is full, waiting list available
  • Course no longer available